FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 03/04/2024 đến 09/04/2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 12 Tháng Tư 2024 09:03:00

FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 03/04/2024 đến 09/04/2024

Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 03/04/2024 đến 09/04/2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240412_20240411-FUCVREIT-NAV-tuan-tu-ngay-03.04.2024-den-09.04.2024.pdf