MIG: Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở MIC Hùng Vương

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 11 Tháng Tư 2024 18:06:00

MIG: Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở MIC Hùng Vương

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở MIC Hùng Vương như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240411_20240411-MIG-BTC-chap-thuan-thay-doi-dia-diem-MIC-Hung-Vuong.pdf