BCE: Cập nhật, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 11 Tháng Tư 2024 17:09:00

BCE: Cập nhật, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương thông báo cập nhật, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240411_20240411-BCE-cap-nhat-tai-lieu-DH.pdf