MIG: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 11 Tháng Tư 2024 15:48:00

MIG: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội thông báo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240411_20240411-MIG-Bien-ban-hop-DHDCD-2024-va-NQ-DHDCD-2024.pdf