DIG: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 11 Tháng Tư 2024 14:46:00

DIG: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng công bố Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20240411_20240410-DIG-Bao-cao-tien-do-su-dung-von-thu-duoc-tu-dot-chao-ban-CPRL-nam-2021-Signed.pdf