FRT: Đính chính địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 09 Tháng Tư 2024 15:08:00

FRT: Đính chính địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT đính chính địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240409_20240408-FRT-CBTT-dinh-chinh-dia-diem-hop-tai-Thu-moi-DHDCD-thuong-nien-nam-2024-signed.pdf