Nông nghiệp Công nghệ cao Trung AN (TAR) đứng trước nguy cơ rời sàn

DTCK | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 08 Tháng Tư 2024 15:24:00

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới thông báo về xem xét tiến hành huỷ bỏ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu TAR của CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An theo quy định.

Do đó, HNX sẽ xem xét tiến hành huỷ bỏ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu TAR theo quy định.

Theo BCTC hợp nhất kiểm toán, Công ty kiểm toán AASCS đã từ chối đưa ra ý kiến với báo cáo của TAR. Theo AASCS, hiện tại, Công ty đang chờ kết quả xác minh của cơ quan chức năng về các vấn đề được nêu trong Kết luận thanh tra của UBCKNN ngày 13/09/2023 bao gồm: Chủ sở hữu của 15 triệu cổ phiếu TAR trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty; Việc lập hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ năm 2021; Thông tin liên quan đến số liệu hàng tồn kho công bố trên Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán với giá trị 1.255.542.463.892 đồng.

Bên cạnh đó, Công ty mẹ không tiến hành kiểm kê hàng tồn kho tại ngày 31/12/2023 và cũng không thể hỗ trợ việc kiểm kê hàng tồn kho tại thời điểm kiểm toán. Với những hồ sơ hiện lưu giữ tại Công ty, AASCS không thể thực hiện các thủ tục kiểm toán truy hồi số liệu hàng tồn kho tại ngày 31/12/2023 trên báo cáo hợp nhất số tiền hơn 965,37 tỷ đồng đồng.

Hiện tại, HNX đã đưa cổ phiếu TAR vào diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 30/10, chỉ còn được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần. Nguyên nhân do Công ty chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023 quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định. Đóng cửa phiên ngày 08/04, TAR đang có giá 7.600 đồng/CP.

Kiều Trang