BCM: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 08 Tháng Tư 2024 14:27:00

BCM: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP thông báo Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240408_20240408-BCM-CBTT-BBKP-VA-NQDHCD-BANG-HINH-THUC-LAY-Y-KIEN-VAN-BAN-NAM-2024.pdf