GMD: Người nộ bộ và người có liên quan báo cáo kết quả mua cổ phiếu ESPP năm 2022

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 08 Tháng Tư 2024 11:15:00

GMD: Người nộ bộ và người có liên quan báo cáo kết quả mua cổ phiếu ESPP năm 2022

Công ty Cổ phần GEMADEPT công bố người nộ bộ và người có liên quan báo cáo kết quả mua cổ phiếu ESPP năm 2022 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240408_20240405-GMD-CBTT-thay-mat-nguoi-noi-bo-va-NLQ-bao-cao-ket-qua-mua-CP-ESPP-2022.pdf