BMP: Thư mời và link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 08 Tháng Tư 2024 10:10:00

BMP: Thư mời và link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh thông báo Thư mời và link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240408_20240408-BMP-Thu-moi-Tai-lieu-hop-DHDCDTN-2024.pdf