CVPB2320: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền do đáo hạn

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 05 Tháng Tư 2024 18:36:00

CVPB2320: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền do đáo hạn

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CVPB01MBS23CE (mã CK: CVPB2320) do Công ty Cổ phần Chứng khoán MB phát hành như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240405_20240405-CVPB2320-TB-ngay-DKCC-thuc-hien-quyen-do-dao-han.pdf