HU1: Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 05 Tháng Tư 2024 17:06:00

HU1: Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 thông báo bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240405_20240405-HU1-TB-bo-sung-tai-lieu-hop-dhcd-thuong-nien-2024.pdf