FUCVREIT: Báo cáo hoạt động đầu tư tháng 03/2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 05 Tháng Tư 2024 13:53:00

FUCVREIT: Báo cáo hoạt động đầu tư tháng 03/2024

Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam báo cáo hoạt động đầu tư tháng 03/2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240405_20240405-FUCVREIT-Bao-cao-hoat-dong-dau-tu-thang-03.2024.pdf