HDB: Thông báo họp và link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 05 Tháng Tư 2024 10:30:00

HDB: Thông báo họp và link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông báo họp và link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240405_20240404-HDB-CBTT-tieu-tap-DHDCD-TN-2024-duong-link-TL-DH.pdf