IDJ: Quyết định đưa vào diện bị cảnh báo; Thông báo tình trạng chứng khoán của cổ phiếu

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 04 Tháng Tư 2024 17:13:00

IDJ: Quyết định đưa vào diện bị cảnh báo; Thông báo tình trạng chứng khoán của cổ phiếu


Tài liệu đính kèm
 172405_1_IDJ_291qd_0001.pdf
 172406__IDJ_1610tb_0001.pdf