VCI: CBTT bổ sung các hồ sơ tài liệu liên quan đến NQ ĐHĐCĐTN 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 04 Tháng Tư 2024 17:40:00

VCI: CBTT bổ sung các hồ sơ tài liệu liên quan đến NQ ĐHĐCĐTN 2024

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap thông báo bổ sung các hồ sơ tài liệu liên quan đến NQ ĐHĐCĐTN 2024  như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240404_20240404-VCI-CBTT-bo-sung-cac-ho-so-lien-quan-Nghi-quyet-DHDCD-nam-2024.pdf