TPC: Giải trình biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 04 Tháng Tư 2024 17:43:00

TPC: Giải trình biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng thông báo giải trình biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240404_20240404-TPC-Giai-trinh-cac-bien-phap-khac-phuc-tinh-trang-CK-bi-canh-bao-do-lo-luy-ke-nam-2023.pdf