TPC: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 04 Tháng Tư 2024 17:44:00

TPC: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng thông báo link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240404_20240404-TPC-CBTT-Duong-link-tai-lieu-hop-DHDCD-nam-2024.pdf