LPB: Thông báo công văn của NHNN về việc chấp thuận cho LPB thay đổi địa chỉ đặt trụ sở Chi nhánh Gia Lai

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 04 Tháng Tư 2024 17:57:00

LPB: Thông báo công văn của NHNN về việc chấp thuận cho LPB thay đổi địa chỉ đặt trụ sở Chi nhánh Gia Lai

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt thông báo công văn của NHNN về việc chấp thuận cho LPB thay đổi địa chỉ đặt trụ sở Chi nhánh Gia Lai như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240404_20240404-LPB-Chap-thuan-thay-doi-dia-diem-CN-Gia-Lai..pdf