FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 27/03/2024 đến 02/04/2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 04 Tháng Tư 2024 17:04:00

FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 27/03/2024 đến 02/04/2024

Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 27/03/2024 đến 02/04/2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240404_20240404-FUCVREIT-NAV-tuan-tu-ngay-27.03.2024-den-02.04.2024.pdf