VCI: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 04 Tháng Tư 2024 13:36:00

VCI: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap thông báo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240404_20240403-VCI-CBTT-NQ-va-BBH-DHDCDTN-nam-2024.pdf