BCE: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 04 Tháng Tư 2024 09:34:00

BCE: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240404_20240403-BCE-Thong-bao-xu-ly-vi-pham-giu-nguyen-dien-canh-bao-.pdf