SCS: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 03 Tháng Tư 2024 17:43:00

SCS: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn thông báo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240403_20240403-SCS-TAI-LIEU-DHDCD-THUONG-NIEN-2024.pdf