CVPB2320: Thông báo ngày ĐKCC để lập danh sách người sở hữu chứng quyền

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 03 Tháng Tư 2024 15:04:00

CVPB2320: Thông báo ngày ĐKCC để lập danh sách người sở hữu chứng quyền

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB thông báo ngày ĐKCC để lập danh sách người sở hữu chứng quyền CVPB2320  như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240403_20240403-CVPB2320-TB-ngay-DKCC-lap-DS-nguoi-so-huu-CW.pdf