VDP: Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 02 Tháng Tư 2024 18:11:00

VDP: Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha công bố Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh  như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240402_20240402-VDP-Thay-doi-noi-dung-dang-ky-hoat-dong-chi-nhanh.pdf