VNL: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 02 Tháng Tư 2024 15:52:00

VNL: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Logistics Vinalink thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240402_20240402-VNL-CBTT-THU-MOI-va-TAI-LIEU-HOP-DHDCD-TN-2024.pdf