AAA: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 02 Tháng Tư 2024 10:29:00

AAA: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (mã CK:AAA ) như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240402_20240402-AAA-TB-Ngay-DKCC-chot-danh-sach-DHDCD-thuong-nien-2024.pdf