FUCVREIT: Bổ sung Báo cáo hoạt động của Ban đại diện quỹ trong năm 2023 vào Tài liệu ĐH NĐT thường niên NTC 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 01 Tháng Tư 2024 17:45:00

FUCVREIT: Bổ sung Báo cáo hoạt động của Ban đại diện quỹ trong năm 2023 vào Tài liệu ĐH NĐT thường niên NTC 2023

Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam thông báo bổ sung Báo cáo hoạt động của Ban đại diện quỹ trong năm 2023 vào Tài liệu ĐH NĐT thường niên NTC 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240401_20240401-FUCVREIT-Bo-sung-Bao-cao-Ban-dai-dien-quy-nam-2023-vao-Tai-lieu-h-p-DHNDTTN-signed.pdf