STK: Đính chính công văn số 76 ngày 05/03/2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 29 Tháng Ba 2024 17:19:00

STK: Đính chính công văn số 76 ngày 05/03/2024

 Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ thông báo đính chính công văn số 76 ngày 05/03/2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240329_20240329-STK-Dinh-chinh-CV-76-thong-bao-viec-su-dung-co-phieu-quy-de-ban-cho-NL-.pdf