DIG: CBTT đường dẫn Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 29 Tháng Ba 2024 18:01:00

DIG: CBTT đường dẫn Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng thông báo đường dẫn Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240329_20240329-DIG-Duong-dan-tai-lieu-DHDCD-thuong-nien-2024.pdf