AAA: Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 29 Tháng Ba 2024 18:17:00

AAA: Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240329_20240329-AAA-Bao-cao-kiem-toan-tinh-hinh-SDV-signed.pdf