AAA: Công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 29 Tháng Ba 2024 18:20:00

AAA: Công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240329_20240329-AAA-Cong-bo-thong-tin-ve-tinh-hinh-su-dung-von-signed.pdf