VCI: Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023 đã kiểm toán

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 29 Tháng Ba 2024 15:34:00

VCI: Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap công bố Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023 đã kiểm toán như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240329_20240329-VCI-BC-TY-LE-ATTC-31.12.2023-FULL-resized.pdf