DPG: CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 29 Tháng Ba 2024 14:43:00

DPG: CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương thông báo Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240329_20240328-DPG-CBTT-Tai-lieu-hop-DHDCD-nam-2024.pdf