FUCVREIT: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 29 Tháng Ba 2024 09:25:00

FUCVREIT: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023

Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam thông báo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240329_20240328-FUCVREIT-Tai-lieu-hop-DHNDT-thuong-nien-nam-tai-chinh-2023-signed.pdf