FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 20/03/2024 đến 26/03/2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 28 Tháng Ba 2024 16:58:00

FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 20/03/2024 đến 26/03/2024

Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 20/03/2024 đến 26/03/2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240328_20240328-FUCVREIT-NAV-tuan-tu-ngay-20.03.2024-den-26.03.2024.pdf