IDJ: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 28 Tháng Ba 2024 15:33:00

IDJ: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IDJ của CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/04/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/04/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 17/5/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 3, toà nhà TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.