DCL: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 28 Tháng Ba 2024 14:44:00

DCL: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240328_20240328-DCL-CBTT-NGAY-CHINH-THUC-HOP-H-C-TN-NAM-2024.pdf