ILB: Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 28 Tháng Ba 2024 14:47:00

ILB: Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình thông báo thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 20244 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240328_20240327-ILB-CBTT-Thu-moi-hop-DHDCD-thuong-nien-2024..pdf