ILB: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 28 Tháng Ba 2024 14:48:00

ILB: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình thông báo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240328_20240327-ILB-CBTT-Tai-lieu-hop-DHDCD-thuong-nien-2024.pdf