GMD: Danh sách người nội bộ và người có liên quan đăng ký mua cổ phiếu ESPP năm 2022

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 28 Tháng Ba 2024 14:49:00

GMD: Danh sách người nội bộ và người có liên quan đăng ký mua cổ phiếu ESPP năm 2022

Công ty Cổ phần GEMADEPT thông báo danh sách người nội bộ và người có liên quan đăng ký mua cổ phiếu ESPP năm 2022 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20240328_20240327-GMD-Thong-bao-giao-dich-CP-CDNB-va-NLQ-ve-mua-CP-ESPP-2022-CBTT-thay-.pdf