VCI: Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 27 Tháng Ba 2024 17:41:00

VCI: Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ năm 2023

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap công bố Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240327_20240327-VCI-Bao-cao-tinh-hinh-su-dung-von-TP-phat-hanh-rieng-le-nam-2023.pdf