VCI: Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 27 Tháng Ba 2024 18:03:00

VCI: Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2023

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcapcông bố Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240327_20240327-VCI-Bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-cam-ket-cua-DN-doi-voi-NSH-TPRL-nam-2023.pdf