VCI: Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 27 Tháng Ba 2024 17:36:00

VCI: Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2023

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap công bố Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240327_20240327-VCI-Bao-cao-tinh-hinh-thanh-toan-goc-lai-TPRL-nam-2023.pdf