LPB: Đính chính thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 26 Tháng Ba 2024 17:21:00

LPB: Đính chính thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt đính chính thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240326_20240326-LPB-CBTT-dinh-chinh-thoi-gian-to-chuc-DHDCD-2024.pdf