FRT: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 26 Tháng Ba 2024 17:27:00

FRT: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT thông báo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240326_20240325-FRT-Tai-lieu-hop-Dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2024-signed.pdf