EIB: Thông báo công văn của NHNN về việc chấp thuận cho EIB thay đổi địa điểm Phòng GD Lê Văn Sỹ

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 25 Tháng Ba 2024 17:44:00

EIB: Thông báo công văn của NHNN về việc chấp thuận cho EIB thay đổi địa điểm Phòng GD Lê Văn Sỹ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam thông báo công văn của NHNN về việc chấp thuận cho EIB thay đổi địa điểm Phòng GD Lê Văn Sỹ như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240325_20240325-EIB-NHNN-chap-thuan-thay-doi-dia-diem-PGD-Le-Van-Sy-CN-Quan-10.pdf