QNP: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 25 Tháng Ba 2024 17:47:00

QNP: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

 Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240325_20240322-QNP-CBTT-thong-tin-va-duong-link-tai-lieu-hop-DHDCD-thuong-nien-2024.pdf