HDB: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 25 Tháng Ba 2024 17:28:00

HDB: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:


Tài liệu đính kèm
  20240325_20240325-HDB-CBTT-BBKP-va-NQ-DHDCD-Lay-y-kien-bang-VB-2024-VIE.pdf