HDB: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và báo cáo kết quả phát hành ESOP

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 25 Tháng Ba 2024 15:57:00

HDB: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và báo cáo kết quả phát hành ESOP

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và báo cáo kết quả phát hành ESOP như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240325_20240325-HDB-CBTT-BCKQ-PH-ESOP-2023-Thay-doi-SLCP-co-quyen-bieu-quyet.pdf